Majlis Perasmian Kerja Mengubahsuai Bangunan SMC
Untuk DiJadikan Hospital Kerajaan.Pecah Tanah Minggu Kebajikan