Make your own free website on Tripod.com

DAERAH : KINABATANGAN

KELUASAN JUMLAH PENDUDUK PECAHAN ETNIK LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

17,594kmp  3kp/kmp

59,072

  34,817 24,255

 

    Melayu 418 246

664

    Dusun 1,139 985

2,124

   

Kadazan

946 747

1,693

   

Bajau

351 226

577

   

Murut

184 158

342

   

Sungei

7,936 7,281

15,217

   

Cina

714 136

850

   

Indonesia

2,842 2,123

4,965

   

Lain-lain

337 208

545

KEMUDAHAN PENDIDIKAN

JUMLAH SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH RENDAH
41 2 39

KEMUDAHAN KESIHATAN

HOSPITAL KLINIK
PERGIGIAN
KLINIK KESIHATAN
IBU & ANAK
PUSAT
KESIHATAN
KLINIK
DESA
DOKTOR
UDARA
KLINIK
BERGERAK
PUSAT
KAWALAN
PENYAKIT
JUMLAH
- 1 1 6 5 2 - 4 19

PERTANIAN [ EKAR/ HEKTAR ]

PADI SAWAH PADI HUMA GETAH KELAPA SAWIT KOKO
58 2,211 731 156,848 20,972

SENARAI MUKIM

MUKIM ENTILIBON

MUKIM KUAMUT

MUKIM TONGOD

MUKIM PENANGAH

MUKIM SEGALIUD

MUKIM BUKIT GARAM

MUKIM TANJUNG ARU MUKIM SUAN LAMBA MUKIM TAMBISAN MUKIM PARIS
(BATU PUTIH)